Søk
Close this search box.

HMS

Det er valgt verneombud.  Meik Henning fyller denne oppgaven og er de ansattes representant i HMS-saker.

Målsetting

Sandnes Tak AS har satt seg følgende mål for sitt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid: Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.